Στατιστική Αξιολόγηση Πτυχιούχων
του Τμήματος Η/Υ Συστημάτων
του ΤΕΙ Πειραιά


Aρχική Σελίδα | Εκτίμηση Χρονικών Περιόδων | Αναλυτική Συνδυαστική Εκτίμηση (Βαθμολογία-Διάρκεια Φοίτησης) | Info

Εκτιμήσεις Βάσει Χρονικής Περιόδου Εισαγωγής (Ακ. Ετος και Εξάμηνο Εγγραφής)

Notice: Undefined index: i in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 83     Loading...

    Loading...
Τελευταία Ανακήρυξη Πτυχιούχου :
( Notice: Undefined index: maxnum in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 150 )

Notice: Undefined index: i in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 158 Notice: Undefined index: i in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 175 Notice: Undefined index: i in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 202

Notice: Undefined index: i in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 221

WebDesign: Πάνος Παναγόπουλος @ PeLAB 2009


Notice: Undefined index: i in /var/www/html/estimate/statisticsmore.php on line 242