ΤΕΙ Πειραιά - ΤΜΗΜΑ Η/Υ Συστημάτων                       ( ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γ.Σ. Νο. 1 / 2005 )                    Πρόγραμμα Σπουδών
Οδηγός σπουδών - WebDesign: Αλεξανδρής Αλέξανδρος @ PeLAB 2008