Τίτλος Μαθήματος

Σύγχρονη  Σχεδίαση

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

ΜΓΥ

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

Υ

Εξάμηνο Σπουδών

A'

Κωδικός Μαθήματος

242103 , , 243103

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ: 2 ,   Α.Π: 0 ,   Εργ.: 2

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

4,8

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

8

 

Σκοπός

 

Η εισαγωγή και η κατανόηση της πορείας απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων σε μορφή τέτοια που να επιτρέπει την σαφή κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων. Η εκμάθηση βασικών συμβόλων και η σωστή συνδεσμολογία ηλεκτρονικών αναλογικών και ψηφιακών εξαρτημάτων, λογικών διαγραμμάτων ροής κλπ. Η γνωριμία, κατανόηση και χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD διανυσματικού τύπου. Η παρουσίαση εκτυπωμένων εργασιών μέσα από το περιβάλλον του σχεδιαστικού πακέτου σε μεγάλο format (Α3).

 

Περιγραφή

 

Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου, Αρχές Ηλεκτρονικού σχεδίου, Σχεδίαση Καλωδιώσεως Δικτύων, Χωροταξική ανάλυση, Αρχές σχεδιασμού σχηματικών κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση, Διδαχή vector σχεδίασης με χρήση CAD προγραμμάτων.  

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

1.   Σημειώσεις σχεδιαστικού πακέτου Αutocad 2004 & 2005.

2.   Ελληνικό Microsoft Office Power-point 2003, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.