Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτρονικά

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

ΜΓΥ

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

Υ

Εξάμηνο Σπουδών

A'

Κωδικός Μαθήματος

242105 , , 243105

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ:   2 ,       Α.Π:  2 ,     Εργ.:  2

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

6

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

10

 

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στο να  φέρει  τους φοιτητές σε γνωριμία με  τις βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών διατάξεων και των βασικών κυκλωμάτων τους ώστε   να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  για  να μπορούν να αναλύουν , προσομοιώνουν και σχεδιάζουν αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα με διακριτά στοιχεία και ολοκληρωμένα κυκλώματα στο συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.

 

Περιεχόμενο 

 

Ηλεκτρικό κύκλωμα. Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος. Βασικοί νόμοι και μέθοδοι επίλυσης γραμμικών κυκλωμάτων (αναλογικότητα, επαλληλία, θεωρήματα Thevenin, Norton, Millman κλπ). Επαφές p-n.  Δίοδοι.  Βασικά κυκλώματα. Διπολικα transistor (BJT). Τransistor επίδρασης πεδίου (FET). Τhyristor  Εισαγωγή στις βασικές έννοιες   της ενισχυτικής διάταξης . Μελέτη κυκλωμάτων με διόδους, ανόρθωση εναλλασσομένου  ρεύματος, τροφοδοτικές διατάξεις, σταθεροποιητές τάσης και ρεύματος. Πόλωση  κυκλωμάτων ενισχυτών με τρανζίστορ επαφής και πεδίου, ανάλυση της σταθερότητας του σημείου ηρεμίας , πηγές ρεύματος. Λειτουργία ενισχυτών με τρανζίστορ επαφής και πεδίου σε ασθενή σήματα παράμετροι και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. Μοντέλα και παράμετροι των ηλεκτρονικών στοιχείων, προσομοίωση αυτών.  Λειτουργία  των ενισχυτών με τρανζίστορ στις χαμηλές συχνότητες σε  συνδεσμολογίες  κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη και αντιστοίχως για το τρανζίστορ πεδίου.  Απόκριση των ενισχυτών στις χαμηλές συχνότητες χάραξη  της καμπύλης απόκρισης.  Ενισχυτές πολλών  βαθμίδων. Τελεστικοί ενισχυτές και χαρακτηριστικά  αυτών. Κυκλώματα και ενισχυτικές διατάξεις  με τελεστικούς ενισχυτές.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1.      R.C. Jaeger, «Microelectronic Circuit Design», McGraw-Hill-Εκδόσεις Τζιόλα.

2.      Φ. Μαγγανά, «Ηλεκτρονικά κυκλώματα & εφαρμογές», Εκδόσεις ΙΩΝ.

3.      Horowitz & Hill, «The Art of Electronics», Cambridge University Press.

4.      S.D.Senturia, «Electronics Circuits and Applications», John Wiley & Sons.

6.      U. Tietze, «Advanced Electronic Circuits», Berlin: Springer Verlag, 1998.

5.      N. R. Malik, «Electronic Circuits Analysis, Simulation and Design», Prentice Hall, 1995.

6.      R. Boylestal, L. Nashelsky, «Electronic devices and Circuit Theory», Prentice Hall, 1992.

7.      Αντ. Αντωνίου, «Ηλεκτρονικά Ι», ISBN 960-7344-54-5, Σύγχρονη Εκδοτική, 1996.

8.      B.M Wilamowski,   R.C. Jaeger, «Computerized Circuit Analysis Using SPICE Programs»,
   McGraw-Hill.