Τίτλος Μαθήματος

Αυτοματισμοί Γραφείου, Διαδίκτυο & Βιβλιοθήκες

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

 

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

ΠΡ

Εξάμηνο Σπουδών

Α'

Κωδικός Μαθήματος

242106

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ: 2 ,  Α.Π: 1 ,  Εργ.: 0

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

 

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

 

 

Σκοπός

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους νέους σπουδαστές με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στον αυτοματισμό γραφείου και στο χειρισμό του διαδικτύου, έτσι ώστε να αποκτήσουν την δεξιότητα που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθημάτων του τμήματος.

 

Περιεχόμενο

Ενημέρωση για τα προγράμματα γραφείου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή εργασιών (επεξεργασία κειμένου-Word), δημιουργία φύλλων εργασίας (λογιστικά φύλλα-Excel), παρουσίαση εργασιών (προβολή-power point). Χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών, άρθρων από θεματικές βιβλιοθήκες, ταχυδρομείο κλπ.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

1.   Ελληνικό Microsoft Office Power-point 2003, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
2.   Microsoft Office Word 2003 Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3.   Microsoft Office Excel 2003 Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
4.   Ελληνικός Internet Explorer 6 Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
      Robert T. Grauer, Maryann Barber, «Exploring: Getting Started with the Internet and the
      World Wide Web (The Exploring Office Series)», Prentice Hall, 2004.