Τίτλος Μαθήματος

Γενικά Εισαγωγικά Μαθηματικά

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

 

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

ΠΡ

Εξάμηνο Σπουδών

Α'

Κωδικός Μαθήματος

242107

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ:  2 ,   Α.Π: 1 ,   Εργ.: 0

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

 

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

 

 

Σκοπός

Να αποκτήσουν οι σπουδαστές του τμήματος  τις απαραίτητες γνώσεις και εξ' αυτών την ικανότητα να παρακολουθούν άνετα τα τεχνολογικά μαθήματα και να διατυπώνουν και επιλύουν υπολογιστικά προβλήματα , να οργανώνουν τη δουλειά τους και να αντεπεξέρχονται επιτυχώς σε κάθε είδους ερευνητικές δραστηριότητες. Επίσης να συμπληρώσουν κενά που ενδεχομένως έχουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Περιεχόμενο

Θεωρία συνόλων και προτασιακός λογισμός, Ακολουθίες και αριθμητικές σειρές, Πραγματικές, μιγαδικές και υπερβατικές (τριγωνομετρικές, λογαριθμικές και εκθετικές) συναρτήσεις, Ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης (όριο, συνέχεια). Παράγωγοι πραγματικών συναρτήσεων και βασικές εφαρμογές αυτών. Ορισμένο και Αόριστο Ολοκλήρωμα, Βασικές εφαρμογές των ορισμένων ολοκληρωμάτων. Διανύσματα, διανυσματικοί χώροι και Διανυσματικές Συναρτήσεις.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

1.   Α. Αθανασιάδης, «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα»,  Εκδόσεις Τζιόλα,  Εκδοση : 2η, 1999.

2.   Spiegel, «Ανώτερα Μαθηματικά», Schaum's outline series, ΕΣΠΙ Αθήνα.                    

3.   Ayres, «Γενικά Μαθηματικά»,  Schaum's outline series.

4.   Δ. Δημητρακούδης, Ι. Θεοδώρου,  Π. Κικίλιας, Ν. Κουρής, Δ. Παλαμούρδας, «Διαφορικός - ολοκληρωτικός λογισμός», Εκδόσεις Δηρός.

5.   G. Simmons, «Calculus with Analytic Geometry», McGraw - Hill, 1996.