Τίτλος Μαθήματος

Αγγλικά - i

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

 

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

ΠΡ

Εξάμηνο Σπουδών

A'

Κωδικός Μαθήματος

242108

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ: 2 ,   Α.Π.: 1 ,   Εργ.:0

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

 

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

 

 

Σκοπός

 

Η αναγκαιότητα απόκτησης και διεύρυνσης των γνώσεων των σπουδαστών στην Αγγλική γλώσσα και ειδικότερα στην ορολογία είναι αυτονόητη, σήμερα που η πληροφορική και οι εφαρμογές της αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στη βασική ορολογία των Η/Υ συστημάτων καθώς επίσης και συντομογραφιών που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Περιεχόμενο

 

Βασική ορολογία Η/Υ Συστημάτων. Βασικές μαθηματικές έννοιες. Ιστορία γλωσσών προγραμματισμού. Επεξεργαστής Pentium. Περιφερειακές συσκευές. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

  1. Σημειώσεις, «Introduction to Fundamental Principles of Computer Science».