Β'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ. Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242201 B 1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΓΥ Υ 6 4 2   14 8,4
242202 B 2 ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΓΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242203 B 3 ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΓΥ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242204 B 4 ΜικροΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΥ Υ 6 2 2 2 10 6,0
242205 B 5 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΥ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242206 B 6 ΑΓΛΙΚΑ -ii  (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0       0  
  ΣΥΝΟΛΑ 26 12 6 8 50 30