Δ'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ. Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242401 Δ 1 Ψηφιακές ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ Υ 6 3 1 2 12 7,2
242402 Δ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -i ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242403 Δ 3 Ψ.Ε.Σ. ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242404 Δ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Η/Υ -ii ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242405 Δ 5 Σ.Α.Ε. ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
Δ 6 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ    ( * ) ΜΕΥ ΕΥ 4 2   2 8 4,8
242513 Δ 7 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (2 / 1/ 2 ) ΜΕΥ Υ 0          
242206 Δ 8 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (2) ΠΡ 0          
  ΣΥΝΟΛΑ 26 13 1 12 52 31,2
                       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
242407 Δ * ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΥ ΕΥ 4 2   2 8  
242408 Δ * ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΥ ΕΥ 4 2   2 8  
242409 Δ * Εφαρμοσμένη οπτοΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΥ ΕΥ 4 2   2 8  
242410 Δ * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΥ ΕΥ 4 2   2 8  
241411 Δ * ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Αριθμητική ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΥ ΕΥ 4 2   2 8