Ε'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ. Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242501 Ε 1 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΜΕ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242502 Ε 2 Ψ-ΣΑΕ ΜΕ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242503 Ε 3 Σ.Α.Μ. - ΜικροΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242504 Ε 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ  (Α) ΔΟΝΑ Υ 3 2 1   7 4,2
* Ε 5 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ    ( * ) ΜΕΥ ΕΥ 5 2 1 2 9 5,4
* * Ε 6 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ    ( * * ) ΜΕΥ ΕΥ 3 2 1   7 4,2
  ΣΥΝΟΛΑ 26 12 6 8 50 30
                       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
242607 Ε * Ανάπτυξη ΔιαΔΙΚΤΥΑΚΩΝ Εφαρμογών ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242507 Ε * ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΥ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242508 Ε * ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ-ΦΩΝΗΣ ΜΕΥ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242513 Ε * ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΥ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242509 Ε * * ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΥ ΕΥ 3 2 1   7  
242510 Ε * * ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΥ ΕΥ 3 2 1   7  
242511 Ε * * ΘΕΩΡΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΥ ΕΥ 3 2 1   7  
242512 Ε * * ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΥΝ/ΙΚΩΝ ΣΥΣTHMAΤΩΝ ΜΕΥ ΕΥ 3 2 1   7