ΣΤ'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ. Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242601 ΣΤ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ii ΜΕ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242602 ΣΤ 2 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ  ΜΕ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242603 ΣΤ 3 ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (Ν) ΔΟΝΑ Υ 3 2 1   7 4,2
* ΣΤ 4 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ    ( * ) ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9 5,4
* ΣΤ 5 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ    ( * ) ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9 5,4
* * ΣΤ 6 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ    ( * * ) ΜΕ ΕΥ 3 2 1   7 4,2
  ΣΥΝΟΛΑ 26 12 6 8 50 30
                       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
242604 Στ * ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VHDL ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242605 Στ * CAD-CAM ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242606 Στ * Τεχνολογίες ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242506 Στ * ΓΡΑΦΙΚΑ με Η/Υ ΜΕΥ ΕΥ 5 2 1 2 9  
262608 Στ * ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242609 Στ * ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242614 Στ * ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με Η/Υ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242610 Στ * * ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΧΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥ 3 2 1   7  
242611 Στ * * ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΥ 3 2 1   7  
242612 Στ * * ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΥ 3 2 1   7  
262613 Στ * * ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥ 3 2 1   7