Ζ'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ.Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242701 Ζ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242702 Ζ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  (Ο) ΔΟΝΑ Υ 5 2 1 2 9 5,4
* Ζ 3 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ   ( * ) ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9 5,4
* Ζ 4 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ   ( * ) ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9 5,4
* * Ζ 5 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ   ( * * ) ΜΕ ΕΥ 4 2   2 8 4,8
* * * Ζ 6 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ   ( * * * ) ΜΕ ΕΥ 2 2     6 3,6
  ΣΥΝΟΛΑ 26 12 4 10 50 30
                       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
242703 Ζ * ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242704 Ζ * ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242705 Ζ * ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242706 Ζ * ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡOΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242707 Ζ * ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΕΥ 5 2 1 2 9  
242708 Ζ * * ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥ 4 2   2 8  
242709 Ζ * * ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥ 4 2   2 8  
242711 Ζ * * ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥ 4 2   2 8  
242710 Ζ * * * Εφαρμοσμένη ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΥ 2 2     6  
242712 Ζ * * * Ασύρματα  Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΜΕ ΕΥ 2 2     6  
242713 Ζ * * * ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΥ 2 2     6